Site-ul web utilizează o serie de module de tip Javascript. Pentru a beneficia de o experienţă cât mai plăcută în navigarea pe acest site, vă rugăm activaţi utilizarea limbajului Javascript.

,,Ziua Eroilor

  Ziua Eroilor

 Ziua Eroilor Neamului Românesc - zi plină de încărcătură emoţională şi spirituală, sarbatorita în mod tradițional si in comuna Ighiu.

Nu este disponibilă nicio descriere.

           Avem datoria morală să-i comemorăm, cu profundă recunoştinţă, pe toţi cei care s-au jertfit de-a lungul istoriei pentru ca noi să trăim astăzi într-

o ţară independentă, în care ne putem bucura de libertate. Jertfa ostaşilor neamului nostru a fost înfăptuită pentru ca noi, urmasii lor să putem merge la

biserică, să ne putem ruga liber lui Dumnezeu, căci, cea mai de preț bogăție a neamului nostru este credința creștină. Nu întâmplător românii își

comemorează înaintașii jertfiți în mod eroic în aceeași zi cu prăznuirea zilei în care Domnul nostru Isus Hristos s-a înălţat la ceruri. 

          Asemenea jertfei de Sine a Fiului Domnului, asumată în numele întregii umanități si eroii neamului nostru, au pus mai presus de propria ființă datoria

față de Țară. Acest fapt a contribuit decisiv la păstrarea  valorilor naţionale, a limbii romane, la obținerea și păstrarea independenței de stat, la libertatea

poporului nostru.

                 Pentru toate acestea doresc să îmi exprim preţuirea şi recunoştinţa față de bravii eroi ai neamului românesc şi in special eroilor din comunitatea

noastra căzuţi la datorie, păstrând pentru totdeauna în memorie exemplul lor de dăruire!

  Să ne cinstim istoria şi eroii,si sa ne traim pe deplin prezentul și viitorul cu responsabilitate!

Eroii comunei Ighiu

 În cele trei războaie prin care a trecut țara noastră (de independență, primul și al doilea război mondial), comuna Ighiu și-a adus o contribuție

semnificiativă de sânge și anume, numeroși locuitori ai acestei comune au pierit pe câmpurile de luptă din țară sau din străinătate. În comuna Ighiu,

autoritățile,biserica si familiile eroilor, au contribuit la ridicarea de monumente pentru cinstirea memoriei acestora, astfel putem aminti :

Monumentul eroilor din satul Ighiu. A fost sfințit pe 27 decembrie 2006, fiind ridicat drept omagiu eroilor martiri căzuți pe câmpul de luptă în primul și

al doilea război mondial. Ziua Eroilor este sărbătorită cu fast religios în comemorarea eroilor martiri ai localității, prin diferite activități și depuneri de

coroane.

Monumentul eroilor din primul și al doilea război mondial din satul Ighiel. Monumentul de tip obelisc, cu o înălțime totală de 2,35 m, amplasat în

cimitirul ortodox. A fost ridicat în anul 1922, în memoria Eroilor Români din Primul Război Mondial. Obeliscul, din piatră de calcar, este de formă piramidală,

în trepte și se termină cu o cruce. Pe fațada monumentului se află un înscris comemorativ: „Întru veșnica pomenire a iubiților fii ai acestei comune care au

avut moarte de eroi în marele război din 1914-1920”. Dedesubt, sunt înscrise numele a 11 eroi, iar pe fețele laterale, sunt înscrise numele a câte 13 eroi. În

anul 1992, lângă acest Obelisc, s-a ridicat un al doilea monument în memoria celor 20 de eroi din al Doilea Război Mondial.

  Monumentul eroilor din primul și al doilea război mondial din satul Bucerdea Vinoasă,realizat din beton mozaicat, fiind împrejmuit cu un grilaj

metalic. Pe fața monumentului sunt înscrise numele a 52 de eroi români, jertfiți pentru patrie.

Obeliscul din satul Șard a fost dezvelit în anul 1926, pentru cinstirea memoriei eroilor români căzuți în Primul Război Mondial. Obeliscul are o înălțime de

2 m, fiind realizat din granit, iar împrejmuirea este asigurată de un gard din fier forjat. Pe o placă de marmură aflată în fața bazei este un înscris

comemorativ: „Ridicatu-s-a acest monument în amintirea zilei de 1 Decembrie 1918, când s-a ajuns la Unirea Neamului cu ajutorul lui Dumnezeu și a

soldatului român. Anul Domnului 1926“. Pe plăcile aflate în stânga și spatele bazei sunt inscrise numele a 30 și respectiv 32 de eroi români.

  Monumentul eroilor din al doilea război mondial din satul Șard se află situat chiar lângă obeliscul închinat eroilor din Primul Război

Mondial,menționat anterior.