Site-ul web utilizează o serie de module de tip Javascript. Pentru a beneficia de o experienţă cât mai plăcută în navigarea pe acest site, vă rugăm activaţi utilizarea limbajului Javascript.

Centru de informare turistica - Comuna Ighiu

Centrul de Informare Turistică

cit sigla_centru 

Centrul de informare şi promovare turistică este un  serviciu specializat, care funcţionează în subordinea si sub coordonarea Primariei Ighiu. 

Amplasarea şi semnalizarea:

Sediul centrului de informare şi promovare turistică este situat în centrul localităţii Sard, pe strada principala, nr.388A, în imediata apropiere a scolii

gimnaziale, a expozitiei etnografice,a monumentului eroilor si a bisericii reformate, intr-un spatiu  de functionare destinat si utilizat exclusiv pentru

activitatea de informare şi promovare turistică .

Spatiul de primire,se afla la parterul imobilului si asigură accesul facil pentru turişti.

Semnalizarea centrului de informare şi promovare turistică se face in mod corespunzator si este realizată prin utilizarea simbolului "i" scris cu alb pe fond

albastru, realizat sub formă de panou/firmă luminoasă, cu următoarele dimensiuni: 500 mm x 500 mm, amplasat/amplasată la intrarea în centrul local de

informare şi promovare turistică.

Centrul de informare şi promovare turistică dispune de minim două locuri de parcare pentru autoturisme şi un loc pentru autocare, în imediata apropiere, la

o distanta de mai putin de 100 de metri.

Dotări administrative şi tehnice:

- Spaţiu de primire a publicului,compus din 2 birouri

 -Acces la internet

 - Mijloace de telecomunicaţie:       telefon fix:          0358/401611

                                                   telefon mobil:     0730909590

                                                   adresă de e-mail:turismighiu@yahoo.com

                                                   site:                   www.turismighiu.ro

 -Calculator

 -Televizor

- Fotocopiator

- Dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare

- Grupuri sanitare

- Mijloace fixe de tip mobilier

- Posibilităţi de expunere corespunzătoare a materialelor de promovare: panouri,care pot fi folosite atat in interior cat si in exterior

-Materiale de promovare constand in pliante si brosuri,etc.

-Ministanduri de prezentare a produselor meşteşugăreşti şi de artizanat cu specific local, a mostrelor de floră reprezentative pentru aria geografică în cauză

şi a materialelor de promovare privind fauna, flora şi gastronomia specifică locală, precum şi a altor elemente de atracţie turistică cu specific local şi

regional.

Personalul şi programul de funcţionare

Persoana care coordonează centrul local de informare şi promovare turistică îndeplineşte următoarele criterii:
- este absolventă de studii superioare;
- este absolventă a mai multor programe de formare profesională în turism 

-Cunostinte de operarea pe calculator:
- Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Internet, etc.

-Carnet de conducere: categoria B

- Număr total de personal angajat în centrul de informare şi promovare turistică, cu pregătire profesională în turism este de 2 angajate,cu contract individual de muncă, încadrate pe perioadă nedeterminată.

 Programul de funcţionare : de luni până vineri, între orele 8,00-18,00.

Atribuţiile centrului de informare şi promovare turistică sunt următoarele:

 1. informarea generală asupra ofertei turistice şi atracţiilor turistice locale;
 2. punerea la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare locale;
 3. informarea privind oferta locală de cazare;
 4. informare cu privire la posibilităţile de transport;
 5. informare cu privire la ghizi turistici locali specializaţi;
 6. organizarea sau coorganizarea de activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi regionale;
 7. consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale;
 8. cooperarea cu entităţile locale şi regionale, pe probleme de turism (autorităţi ale administraţiei publice locale, camere de comerţ, agenţia pentru dezvoltare regională, organizaţia de management al destinaţiei, alte centre naţionale/locale de informare şi promovare turistică etc.);
 9. cooperarea cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului şi furnizarea, la cererea acesteia, de date statistice referitoare la circulaţia turistică locală şi regională, de date referitoare la evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice, care se realizează pe plan local, precum şi furnizarea altor informaţii referitoare la activităţile turistice şi oferta turistică pe plan local;
 10. efectuarea de activităţi de cercetare de piaţă pe plan local, de analiză, planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi marketing turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului;
 11. oferirea de informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice;
 12. elaborarea/realizarea de materiale promoţionale în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărţi, planuri ale localităţilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri de informare şi/sau promovare;
 13. colaborarea cu voluntari;
 14. colaborarea cu sectorul privat în îndeplinirea atribuţiilor pentru realizarea de cercetări, realizarea de materiale de promovare, colectarea informaţiilor despre structurile de primire turistică etc.;
 15. inventarierea patrimoniului natural şi cultural din destinaţia turistică, la nivel de comună, (administrativ, etnografic, istoric,cultural, etc.);

centru_informare

centru_informare2

centru_informare3

centru_informare6